mʋ́3mʊ́ʔ unspec. var.ɩmʋ́pro.it; 3rd person inanimateMʋ́ mbɛɛ fʋtsu ba mɩ nɩ. This is it, that item I said you should bring me.Mʋ́ nɩ. This is it.mʋ́sʋtherefore9.2.3Pronounscomp.bʋ mʋ́sʋsucceedIdiom:ɩba mʋ́tɔyesph. v.mʋ́sʋ tswɩironsay.tsu mʋ́ asɩ otsukpa yeyi mʋ́ ɔkafrom end to endcomp.lɛ mʋ́ ɔnɔanswerlɛ mʋ́tɔdecreasemʋ́ sʋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *